CV


Izglītība
Ogres Valsts ģimnāzija 01.09.2006. - 30.05.2004
Latvijas Mākslas akadēmija 01.09.2006. - 31.05.2010.

Darbība mākslas aktivitātēs
Grupas izstāde ‘′Prieks′′, Ogres Mākslas skolas Izstāžu zāle, 2010. g.
Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības specialitātes studentu izstāde ‘′Pavasara raibumi′′, galerija ‘′Laipa′′, Valmiera, 2010
Ziemassvētku izstāde ‘′Ainava′′, galerija ‘′Laipa′′, Valmiera, 2010. g.
Latvijas Mākslas akadēmijas glezniecības specialitātes studentu izstāde ‘′Gadatirgus′′, galerija ‘′Laipa′′, Valmiera, 2008. g.
SEB Unibankas stipendijas, Latvijas Mākslas akadēmija, 2008. g.
Darbi eksponēti Jelgavā kafejnīcā ‘′Istaba′′